Trẻ hát

Tuyển tập những bài hát hay nhất cho bé

Những lời hát trong sáng giản dị luôn giúp con trưởng thành với tâm hồn trong sáng Các con có thể học thuộc lời hát tại thư viện điện tử dưới đây: 1. lời hát: Cháu đi mẫu giáo Cháu lên ba, cháu đi mẫu giáo Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè Không […]

Read More »